Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Soukromé pojištění


Je mnoho různých cílů a plánů, kterých chceme dosáhnout a máme rozličné priority nebo životní hodnoty.

Dům, byt, auto, chata, vzdělání pro děti, oblečení, kvalitní potraviny, cestování, sport, záliby, kvalitní důchod….finanční rezervy


Jaká zdravotní rizika mohou negativně ovlivnit naše příjmy?

Úraz, invalidita, trvalé následky, dlouhodobá pracovní neschopnost, …….  rezervy

 

Jak si zabezpečit příjmy v případě újmy na zdraví?

Výplata soukromého ročního invalidního důchodu
Převzetí závazku spoření na soukromý starobní důchod v plné invaliditě
Riziková pojištění na vážná onemocnění, úraz, ZTP, odškodnění, hospitalizaci, ušlý výdělek…


Soukromé pojištění zdravotních rizik


(Příklad: komerční pojištění umožňující volit kombinaci různých rizik a délku doby pojištění, získat slevu při větším počtu jednotlivých připojištění a možnost přidávat nebo ubírat jednotlivá rizika pojištění)


Model rizikového životního pojištění

(Pohlaví: muž, Věk: 25 let, Druh činnosti: zaměstnanec/lékař)

 Druh připojištění  Plnění Pojistná doba Pojistné – platba
měsíční / denní
pro případ závažných onemocnění nebo smrti  100 000 Kč
pojistná částka
 35 let  90 Kč / 3 Kč
pro případ plné invalidity následkem úrazu až 200 %  96 000 Kč
roční důchod
35 let  108 Kč / 3,60 Kč
pro případ plné invalidity následkem nemoci i úrazu 24 000 Kč
roční důchod
35 let 111 Kč / 3,70 Kč
pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu až 500 % 500 Kč – 2 500 Kč
denní dávka
35 let  45 Kč / 1,50 Kč
pro případ pobytu v nemocnici následkem nemoci i úrazu 200 Kč
denní dávka
 35 let  43 Kč / 1,40 Kč
pro případ pracovní neschopnosti od 29. dne 400 Kč
denní dávka
35 let 156 Kč / 5,20 Kč
zproštění od placení penzijního připojištění z důvodu plné invalidity 6 000 Kč
roční platba
35 let 36 Kč / 1,20 Kč
trvalé následky úrazu s progresivním plněním až 500 %  400 000 Kč – 2 000 000 Kč
pojistná částka
35 let 90 Kč / 3 Kč
denní odškodné za prům. dobu léčení následků úrazu s progr. plněním až 500 %  200 Kč – 1 000 Kč
denní dávka
35 let  168 Kč / 5,60 Kč

Zahrnutí připojištění dětí

(Pohlaví: žena, Věk: 6 let, Doba ukončení: při dosažení 25 let)

Druh připojištění Plnění Pojistné – platba
měsíční / denní
pro případ závažných onemocnění
 400 000 Kč
pojistná částka
60 Kč / 2 Kč
pro případ pobytu v nemocnici  500 Kč
denní dávka
83 Kč / 2,80 Kč
trvalé následky úrazu s progresivním plněním až 500 %  400 000 Kč – 2 000 000 Kč
pojistná částka
108 Kč / 3,60 Kč
smrt následkem úrazu  20 000 Kč
pojistná částka
denní odškodné za prům. dobu léčení následkem úrazu s progresivním plněním až 500 %  200 Kč – 1 000 Kč
denní dávka

 Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET