Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Sociální pojištění


Je mnoho různých cílů a plánů, kterých chceme dosáhnout a máme rozličné priority nebo životní hodnoty.

Dům, byt, auto, chata, vzdělání pro děti, oblečení, kvalitní potraviny, cestování, sport, záliby, kvalitní důchod, finanční rezervy ... atd.Množství uskutečněných plánů určuje výška příjmu nebo finanční plán, ale jedním s nejdůležitějších faktorů je naše zdraví.

Jaká zdravotní rizika mohou negativně ovlivnit naše příjmy

Úraz, invalidita, trvalé následky, dlouhodobá pracovní neschopnost ...

Jaká bude kompenzace invalidního důchodu, pokud jsme řádně odváděli sociální pojištění?

Přiznaný důchod tvoří základní výměra 2170 Kč a procentní výměra
Pro invaliditu 3. stupně je procentní výměra 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770 Kč měsíčně
Pro invaliditu 2. stupně je procentní výměra 0,75 % výpočtového základu, nejméně 385 Kč měsíčně

Příklad: muž, započtená doba 10 let, výpočtový základ 120 000 Kč v letech 1995–2009
Invalidní důchod invalidity 3. stupně přiznaného od roku 2010 = 9 631 Kč
Invalidní důchod invalidity 2. stupně přiznaného od roku 2010 = 5 900 Kč

 

Jaká bude kompenzace nemocenské, pokud jsme řádně odváděli sociální pojištění?

Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 21 kalendářních dnů je zaměstnanec, kterému trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny a to při dočasné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne (u karantény od prvního pracovního dne).

Příklad:
Denní vyměřovací základ DVZ = 599 Kč (18 217 Kč průměrný měsíční příjem)
Počet kalendářních dnů od počátku PN = 360 (339 od 22. dne PN)

Výpočet:
599 krát 0,9 (tzv. redukce 90 %)=540 Kč    60 % z 540 = 324 Kč x 339 dnů = 109 836 Kč


Rekapitulace:    

Roční průměrný příjem = 218 604 Kč    Roční nemocenská = 109 836 Kč (tj. pouze polovina příjmu)

 

Jak si zabezpečit příjmy v případě újmy na zdraví?

Výplata soukromého ročního invalidního důchodu
Převzetí závazku spoření na soukromý starobní důchod v plné invaliditě
Riziková pojištění na vážná onemocnění, úraz, ZTP, odškodnění, hospitalizaci, ušlý výdělek… 

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET