Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Pojištění odpovědnosti


Finanční stabilita firmy může být totiž podstatně narušena v případě, kdy firma svojí činností způsobí škodu jinému, za kterou nese odpovědnost a je tudíž povinna ji nahradit. Společnost může z převážné části toto riziko přenést na pojišťovnu prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu.

 

Pojištění odpovědnosti za škody


Pojišťovna na sebe přebírá závazek nahradit za pojištěného vzniklou škodu, jejíž výše se může pohybovat od několika desítek korun do mnoha milionů. Vyšší náhrady jsou typické zejména u škod na zdraví nebo v případě, kdy je firma povinna uhradit jinému ušlý zisk. Navíc firmy, které své výrobky vyvážejí do zahraničí, nesou zvýšenou odpovědnost - tzv. riziko odpovědnosti za výrobek.
 
 • každý podnikatel nese z titulu podnikatelské činnosti, pro kterou má oprávnění, objektivní odpovědnost za škody způsobené jiným osobám tzv. provozní odpovědnost či odpovědnost za škody způsobenou vadou výrobku
 • dále je možno i připojistit např. odpovědnost za škody vyplývající z držby či pronájmu nemovitosti, odpovědnost za věci převzaté či užívané, za škody na věcech zaměstnanců, regres zdravotních pojišťoven, za škody způsobené přenosem salmonely, úplavice atd.
 • pojištění se sjednává standardně na území ČR, lze ho však rozšířit i na území dalších států
 

Pojištění profesní odpovědnosti za škody

určité podnikatelské profese mají zvláštní režim pojištění odpovědnosti za škody – například:
 • účetní
 • auditoři
 • daňoví poradci
 • notáři, advokáti
 • nestátní lékařská zařízení
 • poskytovatelé sociálních služeb
 • autorizovaní inženýři
 • technici činní ve výstavbě


Svoji odpovědnost za škody má například i výbor společenství vlastníků jednotek (bytové domy).

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET