Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Nemovitosti a součásti


Pojištění nemovitého majetku je obdobné jako v soukromém pojištění, jedná se však o budovy a stavby ve vlastnictví podnikatelských subjektů, které také většinou slouží k podnikatelské činnosti.


 

Na jaká rizika se vztahuje pojištění nemovitého majetku?


Základem pojištění jsou živelní nebezpečí, oproti soukromému pojištění je možno zvolit limit pojistného plnění – ne každé pojistné nebezpečí způsobí „totální škodu“ a zvolením limitu dosáhneme i úsporu pojistného.

 

Co je předmětem pojištění?

 
Hlavní stavba a veškeré stavební hmoty a stavební díly, ze kterých je budova provedena, včetně výplní stavebních otvorů zejména oken a dveří.

Další součásti hlavní stavby jsou například nádrže a bazény, které jsou konstrukčně neoddělenou součástí budovy, hromosvody, markýzy, studny včetně technologie na čerpání vody, výtahy, vestavěné skříně, kuchyňské linky, technologické kanály, elektroinstalace, telekomunikační rozvody, rozvody EZS, EPS, počítačové sítě, kanalizace, dešťové svody v rámci budovy, plynovod v rámci budovy, rozvody topení včetně zabudované technologie, vodovod v rámci budovy, plynovod v rámci budovy.
 

Jsou součásti sloužící k provozu budovy předmětem pojištění?


Ano, například: klimatizace, vzduchotechnika, zařízení na vytápění, centrální ohřev vody (kotle), jeřábové dráhy, rampy, stožáry na vlajky.
 

Nepatří sem dočasné stavby – stavební buňky, nafukovací haly, stany apod.

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET