Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Movité věci a další rizika


Předmětem pojištění movitého majetku u průmyslu a podnikatelů jsou například stroje a strojní zařízení, elektronická zařízení, věcí při přepravě, přeprava zásilek…..


 

Na jaká rizika se vztahuje pojištění movitého majetku?


Pojištění živelní, pojištění pro případ odcizení krádeží vloupáním, loupeží a vandalismem.
 

Co všechno se řadí do movitých věcí?

  • výrobní a provozní zařízení – stroje, kancelářské zařízení, nosiče dat, tiskopisy, nářadí, sportovní zařízení (posilovací stroje)
  • zásoby – materiál na skladě, nedokončená výroba a polotovary, provozní látky (palivo, mazadla), zboží na skladě
  • cizí věci – movité věci ve vlastnictví cizích osob, pokud jsou téže povahy jako pojištěné věci nebo k nim druhově patří a které pojištěný převzal na základě smlouvy; zvláště leasing, zápůjčka či věci převzaté do opravy
     

Pojištění živelního přerušení provozu

mezi podnikatelská rizika patří nejen ohrožení majetku, ale i další následky řádění živlů. Podnikatelé mají totiž své fixní náklady (platy, leasingy, nájmy), které je nutné vydat, přestože nevyrábí, musí platit, stejně tak přichází i o zisk, který by jinak vytvořili.

Sjednání tohoto pojištění zaručuje podnikatelům náhradu následných škod, jež vznikly v důsledku živelních událostí. Pojišťovna v tomto případě hradí pojištěnému především zisk, který podnikateli po dobu obnovy provozu uchází a náklady, které musí vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz (např. nájemné, odpisy, mzdy).

Cílem pojištění přerušení provozu je tedy zajištění stability podniku v případě škody, udržení kvalifikovaných zaměstnanců a klientely, postavení na trhu i finanční rovnováhy. 
 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET