Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Povinné ručení


Povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) je možné sjednat pouze pro silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus schválené k provozu na pozemních komunikacích vybavené technickým průkazem (u vozidel, která podléhají registraci) nebo technickým osvědčením (u vozidel, která nepodléhají registraci). Za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo, koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.


Co je povinné ručení?

je to pojištění odpovědnosti, jež se vztahuje na každou osobu, která odpovídá jinému za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, a které nastanou během trvání pojištění odpovědnosti na území všech členských států Evropské unie a jiných států Evropského hospodářského prostoru a dalších států uvedených v seznamu států, který stanoví Ministerstvo financí.

Které škody povinné ručení kryje?

škodu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného („škoda na zdraví nebo usmrcením“),
škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou či odcizením věci a pro škodu mající povahu ušlého zisku, a to bez ohledu na počet poškozených („škody věcné a ušlý zisk“).


Rozsah povinného ručení

Je vždy v několika variantách, které jsou dány pojistnými částkami a liší se podle jednotlivých pojistitelů.
 • 35 mil. (škoda na zdraví nebo usmrcením) a 35 mil. (škody věcné a ušlý zisk)
 • 50 mil. (škoda na zdraví nebo usmrcením) a 50 mil. (škody věcné a ušlý zisk)
 • 70 mil. (škoda na zdraví nebo usmrcením) a 70 mil. (škody věcné a ušlý zisk)
 • 100 mil. (škoda na zdraví nebo usmrcením) a 100 mil. (škody věcné a ušlý zisk)


Jaké slevy mohu získat u svého povinného ručení?

Při výpočtu ceny základního ročního pojistného je započítán: Bonus (sleva na pojistném za kladnou dobu škodného průběhu) / Malus (přirážka k pojistnému za zápornou dobu škodného průběhu). Toto se uplatňuje pro všechny druhy vozidel jak u fyzických osob, podnikatelů, fyzických osob podnikajících a právnických osob. Faktory určujícími cenu jsou také bydliště pojistníka nebo věk. Dále lze získat obchodní slevu, kterou upravují aktuální podmínky, například využívání dalších služeb apod.


Akční ceny povinného ručení u nás:

 •                 do 1000 ccm = 1 006 Kč
 • 1000 ccm - 1250 ccm = 1 167 Kč
 • 1250 ccm - 1350 ccm = 1 491 Kč
 • 1350 ccm - 1650 ccm = 1 675 Kč
 • 1650 ccm - 1850 ccm = 2 044 Kč
 • 1850 ccm - 2000 ccm = 2 537 Kč
 
Cena zahrnuje roční pojistné s ověřením bezeškodního průběhu a obchodní slevu.
 

Další rizika, před kterými se mohu ochránit

Součástí kvalitního povinného ručení je na výběr několik dalších připojištění jako forma doplňkového havarijního pojištění
 • pojištění skel vozidla
 • pojištění zavazadel ve vozidle
 • pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla
 • pojištění pro případ poškození nebo zničení vozidla živelní událostí
 • pojištění pro případ poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • pojištění pro případ poškození nebo zničení jedoucího vozidla srážkou se zvířetem
 • pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla (přímá likvidace)
 • pojištění základní asistence
 • pojištění asistence PLUS
 • úrazové pojištění řidiče ve vozidle
 • ….
 

Kdo mi pomůže v případě nehody?

V případě, že je vozidlo po poruše, následkem havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho části nepojízdné, má oprávněná osoba nárok na využívání asistenčních služeb poskytovaných smluvním partnerem pojistitele. Rozsah asistenčních služeb je zpravidla součástí smlouvy o povinném ručení a lze je sjednat i v rozšířené variantě.
 

Vždy je důležité se řídit pojistnými podmínkami daného produktu u zvoleného pojistiteleMám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET