Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Státní důchod


Potřeby v penzi a orientační výdaje - Jakou životní úroveň chceme mít v důchodu?

Bydlení, jídlo, energie, léky a zdravotní péče, komunikace, oblečení, doprava, cestování, kultura, záliby.Státní důchod – Na co se můžeme spolehnout od státu,
pokud jsme odváděli sociální pojištění?

Starobní (včetně předčasného starobního důchodu), invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí.
Sociální pojištění – Na co odvádíme z našich příjmů důchodové pojištění, nemocenské pojištění

Sazby sociálního pojištění – Jak a kolik se odvádí ze mzdových nákladů
Důchodové pojištění: 28 % hrubé mzdy (6,5 % zaměstnanec + 21,5 % zaměstnavatel)
Nemocenské pojištění: 2,3 % hrubé mzdy (2,3 % zaměstnavatel)
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti: 1,2 % (zaměstnavatel)

Vývoj průměrné mzdy v ČR
 
Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Průměrná mzda (v Kč) 7004 8307 9825 10802 11801 12797 13614 14378 15254 16430 17466 18344 19546 20957 22691 23598

Celková platba na důchodové pojištění za 35 let (nutný počet let pro výplatu starobního důchodu)
 (příklad výšky měsíční hrubé mzdy po celou dobu)

Hrubá mzda 23 598 Kč    Čistá mzda 18 217 Kč    Čistá mzda 19 184 Kč (daňové zvýhodnění na jedno dítě)
1 534 + 5 900 = (7434 x 12) x 35 let = 3 122 280 Kč

Vývoj průměrné mzdy v ČR
Průměrný měsíční příjem Doba sociálního pojištění 35 let
 18 000 Kč  8 863 Kč
23 000 Kč 9 650 Kč
28 000 Kč 10 334 Kč
Průměrný měsíční příjem Doba sociálního pojištění 35 let
 35 000 Kč 10 701 Kč
 50 000 Kč 11 488 Kč
100 000 Kč  14 111 Kč

Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě
  1996 2000 2005 2009
Průměrná hrubá měsíční mzda v kč 9825 13614 18344 23488
Průměrná měsíční výše důchodu v Kč 4213 5962 7728 10027
Důchod / hrubá mzda v %  42,9 43,8 40,7 42,7

 

Jaké jsou podmínky nároku na řádný starobní důchod?
 

Potřebná doba pro nárok na starobní důchod činí:

     

 

Rok narození a věk odchodu do důchodu:Důchod tvoří dvě složky, a to základní výměra a procentní výměra

Základní výměra důchodu je stanovena 9% sazbou z průměrné mzdy – v roce 2012 činí 2270 Kč
Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu, nejméně však 770 Kč


Vyměřovací základ

Za roční vyměřovací základ pojištěnce se považuje úhrn vyměřovacích základů (zjednodušeně řečeno měsíčních
výdělků) za jednotlivý kalendářní rok rozhodného období vynásobený koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího
základu.


Výpočtový základ

Výpočtový základ se určí redukcí osobního vyměřovacího základu, tzn. součtem zápočtů jednotlivých pásem.


Redukce osobního vyměřovacího základu

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2012 jsou stanoveny takto:

Redukční částky pro výpočet důchodu v dalších letech se změní v závislosti na výši průměrné mzdy a zápočet procent v jednotlivých pásmech je stanoven takto:


 

 

Jak si vypočítat důchod

 
Základní výměra důchodu 2 270 Kč (rok 2012)

Procentní výměra důchodu 28 let krát 1,5 % = 42 %
potřebná doba pojištění pro rok 2012 je 28 let (od roku 2018 se zvyšuje na 35 let)

Výpočtový základ
příjmy – jejich rozdělení a krácení podle redukčních hranic 100 %, 28 %, 16 %, 8 % (platí pro rok 2012)
 
Redukce do 11 061 (ze 100 %) = 11 061 Kč
Redukce nad 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) = 5 067 Kč
Redukce nad nad 29 159 Kč do 100 548 Kč (z 16 %) = 11 422 Kč
Redukce nad nad 100 548 Kč (z 8 %) = ? Kč
 
výsledek procentní výměry: součet redukovaných příjmů krát 42 %
 

Vypočtený důchod = 2 270 + výsledek % výměry
 


Jak si udržet přijatelnou životní úroveň v důchodu?

Vytvářet vlastní zdroje pro čerpání důchodu
Získávat státní podpory a daňové slevyMám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET