Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Reforma důchodu


Jak se změní systém důchodového spoření v Česku od roku 2013?

Na konci roku 2011 byly schváleny zákony, které od roku 2013 výrazně mění současný systém důchového zabezpečení
obyvatel České republiky.


Mezi hlavní dopady zákona patří:

 • Zavedení nového druhu spoření na důchod tvořící 2. důchodový pilíř s názvem „Důchodové spoření“
 • Změna současného penzijního připojištění tvořící 3. důchodový pilíř nově s názvem „Doplňkové penzijní spoření“


Od roku 2013 tak bude v České republice zaveden tří-pilířový systém důchodového spoření.
Kdy dojde ke změnám a které datum je pro klienty důležité?


Zákon 28. 2. 2012 ukončí možnost převodů mezi současnými penzijními fondy. Poslední šance na převod, tj. doručení výpovědi původnímu penzijnímu fondu, bude do 28. 2. 2012. Zároveň na konci listopadu 2012 bude ukončena možnost sjednat penzijní připojištění za současných podmínek. Od roku 2013 budou platit již nové podmínky pro 3. pilíř.
 

Navrhovaná reforma nepovede ke zvyšování důchodů. Reforma má za cíl zastavit zadlužování současného systému financování. Pokud si klienti budou chtít udržet životní úroveň ve stáří, budou si vždy muset spořit sami nad rámec odvodů pojištění. Čím dříve si klienti začnou spořit, tím lépe.


Kdo a kdy si může začít spořit ve 2. pilíři?

Stát se účastníkem může fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.
 • Vstoupit může kdykoliv do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. ledna 2013 do 30. 6. 2013.
 • Účastníkem se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán starobní důchod. Vstupem do druhého pilíře dojde ke snížení budoucího státního důchodu (první pilíř).


Účastník důchodového spoření ve 2. pilíři má nárok na dávky v těchto situacích:


Dožití


Při odchodu do důchodu si účastník vybere 1 ze tří důchodů, který mu bude vyplácet životní pojišťovna dle jeho volby.
Vybrat si může:
 • doživotní starobní důchod
 • doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na 3 roky
 • starobní důchod na dobu 20 let


Úmrtí


V případě úmrtí účastníka během spoření, se prostředky stávají předmětem dědictví. Záleží na věku dědice.
 • Je-li dědicem fyzická osoba mladší 18 let (nezletilý), je za dědický podíl nakoupen sirotčí důchod na 5 let u životní pojišťovny.
 • Je-li dědicem fyzická osoba nad 18 let, která má své důchodové spoření, převede se dědický podíl účastníka na její osobní důchodový účet.
 • Je-li dědicem fyzická osoba nad 18 let, která nemá své důchodové spoření, vyplatí penzijní společnost dědický podíl dědici.


Invalidita


Vznik invalidity nezakládá nárok na výplatu dávky z důchodového spoření. Pokud účastník požádá o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, přesune penzijní společnost 60 % prostředků klienta do státního rozpočtu. Zbylých 40 % je použito na výpočet důchodu u životní pojišťovny.


Předčasné ukončení není možné!
Jaké budou možnosti spoření ve 2. pilíři?

Každá penzijní společnost musí ve 2. pilíři nabídnout klientům právě 4 důchodové fondy.

Jaké jsou možnosti spoření ve 3. pilíři?


Pokud klient spoří v transformovaném fondu, má nárok na všechny současně platné dávky dle jeho současného penzijního plánu.
 

Pokud klient přešel do účastnického fondu ve 3. pilíři, má nárok na výplaty v těchto situacích: 


Dožití se věku alespoň 60 let a doba trvání alespoň 60 měsíců

 • starobní penze na určenou dobu
 • jednorázové vyrovnání
 • doživotní penze u životní pojišťovny
 • penze na stanovenou dobu se stanovenou výší u životní pojišťovny


Invalidita 3. stupně (invalidní důchod z důchodového pojištění), pokud smlouva trvala alesoň 36 měsíců

 •  invalidní penze na určenou dobu


Úmrtí účastníka – prostředky jsou vyplaceny určené osobě nebo jsou předmětem dědictví

 • jednorázové vyrovnání, pokud již vznikl účastníkovi nárok na dávku (např. po 60 letech věku účastníka a době spoření 60 měsíců)
 • odbytné ve zbylých případech (zde neplatí omezení dobou trvání smlouvy)


Předčasné ukončení, pokud smlouva (spořící doba) trvala alespoň 24 měsíců

 • odbytné


Transformace penzijních fondů?

Současné penzijní fondy projdou tzv. transformací a přemění se na penzijní společnosti. Součástí změny bude oddělení majetku akcionářů a klientů. Prostředky klientů budou vyčleněny do samostatného transformovaného fondu. Výhodou nového uspořádání bude větší transparentnost pro klienty. Nově vzniklé penzijní společnosti budou moci klientům nabídnout spoření ve druhém i třetím pilíři. Ve druhém pilíři v takzvaných důchodových fondech, ve třetím pilíři v účastnických fondech.
 

Co se nezmění v transformovaném fondu:

 • garance minimálně nulového zhodnocení
 • nároky na dávky (penze, jednorázové vyrovnání, odbytné)
 • výsluhová penze, invalidní penze
 • výplata oprávněným osobám, dědicům
 • daňové výhody (nově upravené podmínky)
 • nárok na státní příspěvek (nově jiná výše)


Co se změní v transformovaném fondu:

 • změna výpočtu výše státního příspěvku na všech smlouvách (s libovolným penzijním plánem)


Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET