Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Systém práce


Obchodní postup

Prvním obchodním setkáním poradce s klientem je především seznámení se s možnostmi poskytovaných služeb, analýza současného portfolia a zjištění aktuálních potřeb.


Druhé obchodní setkání je předmětem nabídnutí několika variant řešení prostřednictvím finančních produktů, které jsou nabídkou z více segmentů finančního trhu a liší se účelem pro daný požadavek klienta. Další spolupráce a klientský servis je předmětem spokojenosti klienta s navrhovaným řešením.

Pro kvalitní servis klientům v dalších službách a budoucích požadavků slouží poradcům společnosti moderní informační systém, který zabezpečuje zázemí pro jejich kvalitní přípravu v následné péči.
 

Mezi nejčastější požadavky klientského servisu patří:

 • Zájem o další produkty a novinky na trhu
 • Možnosti vyššího úročení finančních rezerv
 • Asistenční služby u autopojištění
 • Žádosti o změny nebo doplnění parametrů ve smlouvách
 • Žádosti o formuláře k pojistným produktům
 • Zpracování žádosti o hypoteční úvěr
 • Informace a servis u úvěrových produktů
 • Aj.


Poradenství individuální a rodinné

Bezplatná konzultace a analýza potřeb dle požadavků, potřeb nebo investičních cílů, vypracování řešení, posouzení a aktualizace stávajících smluv, využití daňových úlev, státních podpor a akčních nabídek trhu, nabídka finančních produktů z různých segmentů finančního trhu:
 • rizikové zdravotní pojištění
úrazové pojištění, úrazové pojištění dětí, invalidní důchody
denní odškodnění při úrazu, nemoci
denní dávky při pobytu v nemocnici
asistenční služby a lékařská konzultace,
 • investiční životní pojištění
konkurenční nabídka od více pojistitelů, příspěvek zaměstnavatele
kombinace jednotlivých pojištění podle kritérií požadavků na pojistná rizika
převzetí závazku za investiční i pojistnou část při ZTP
 • penzijní připojištění 
státní podpora, možnost daňové úlevy
příspěvek zaměstnavatele
variabilita penzí
 • stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření
výběr stavebních spořitelen
akční nabídky
 • majetková pojištění
rodinné a bytové domy
bytové jednotky
domy ve výstavbě
domácnosti
rekreační bydlení, zahradní architektura
odpovědnosti z držby nemovitosti
 • pojištění odpovědnosti občanské, zaměstnanecké, profesní, provozní
pojištění za vzniklé škody druhým osobám
 • bankovní financování bydlení a rekonstrukcí
hypoteční úvěry účelové
hypoteční úvěry bez účelu
kalkulace nabídek od více finančních ústavů v jednom požadavku
úspora času a vyšší úspěšnost vyřízení žádosti
využití aktuálních nárokových a nenárokových dotací (zpoplatněno)
 • autopojištění
povinné ručení – výběr několika variant krytí a rozsahu, obchodní slevy
havarijní pojištění - kombinace havárie, odcizení, živelní události, vandalismu
doplňková pojištění a asistenční služby
 • investování, zhodnocení úspor, spoření
krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investiční produkty
speciální a výnosově garantované produkty
finanční produkty se stoprocentní ochranou vkladu
bankovní a pojistné produkty
 

Poradenství a servis pro společnosti

Bezplatná konzultace a nezávislé zprostředkování služeb pro podnikatele a právnické osoby
 
 • analýza požadavků a záměrů společnosti
 • vypracování řešení dle aktuální potřeby společnosti napříč trhem
 • připravenost reagovat na změny priorit potřeb a požadavků společnosti v průběhu spolupráce
 • informovanost o legislativních změnách v oblasti finančního trhu
   

Oblasti požadavků

 • pojištění průmyslu, podnikatelů (budovy, zařízení, množství dalších připojištění)
vypracování, posouzení kalkulací nebo revize stávajících pojistných smluv s cílem překontrolovat a odsouhlasit předepsaná plnění k současným požadavkům pojistníka (společnosti), zabezpečit nejméně nákladnou sazbu pojistného napříč pojistným trhem (pojišťovny), sestavení nabídky na míru dle požadavku, servis
 • pojištění automobilů
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), výběr produktu a doplňkových služeb odpovídající plnění dle požadavku pojistníka (společnosti), asistenční služby a připojištění, přímá likvidace škod u své pojišťovny
vypracování, případně analýza stávajícího pojištění havarijní, obchodní slevy pojistného, kombinace rizik pro výběr produktu, asistenční služby a kvalitní servis při pojistné události ze strany pojistitele (výběr pojišťovny)
 •  pojištění profesní nebo provozní odpovědnosti
pojištění pro případ pojistné události v souvislosti vzniklé škody způsobené výkonem činnosti nebo povoláním
 • financování a leasing
užitková vozidla
nákladní vozidla
jednotlivé stroje a zařízení
technologie a technologické celky
 • financování a rekonstrukce bytových domů, bytových jednotek
sdružení vlastníků jednotek, bytová družstva
příprava nabídek, konzultace se členy sdružení
využití aktuálních nárokových a nenárokových dotací
 • komerční úvěry
financování investičních záměrů
provozní úvěry
rozšíření počtu komerčních nemovitostí (hypoteční úvěry)
ostatní dle specifikace
 • úspora nákladů na mzdy
využití státní legislativy na osvobození od platby sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s personálním a stabilizačním programem pro zaměstnavatele formou mimo mzdového odměňování zaměstnanců.
 
InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET