Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

O firmě


Představení společnosti a základní nabídka služeb

Společnost HC FIN SERVIS GROUP působí na finančním trhu jako nezávislý zprostředkovatel finančních produktů s propracovaným systémem analýzy, poradenství a prodeje pod dohledem České národní banky. Prostřednictvím certifikovaných a odborně vyškolených poradců se může klient dozvědět o více možnostech řešení svých požadavků na financování svých cílů nebo priorit z hlediska výběru finančních produktů v závislosti na specifičnosti jeho potřeb.


Hlavním posláním společnosti je poskytovat klientům objektivní poradenství, dle jejich možností připravit nabídku řešení od více konkurenčních finančních institucí a seznámit klienta s úsporami, které nabízí jednotlivé segmenty finančního trhu v rámci státní legislativy o daňových úsporách, státních dotacích nebo o výhodných cenových sazbách díky konkurenčnímu prostředí trhu.
 
Společnost není vlastněna finanční institucí a nevykonává svou činnost zprostředkovatele výhradně pro jednoho partnera, může tedy zaručit svým klientům objektivní a nezávislý výběr a poradenství. Vzhledem k velkému počtu bank, pojišťoven, penzijních fondů, stavebních spořitelen a investičních společností je pro občana nebo podnikající subjekt časově velmi náročné analyzovat nabídku celého trhu a tak může být rozhodnutí klienta pro výběr finanční instituce nebo produktu složitou volbou.
 

Víme kde ušetřit

Snahou pracovníků společnosti je si vytvořit se svými klienty obchodně důvěrný vztah, poskytovat jim poradenský servis dlouhodobě a být připraveni řešit požadavky svých stávajících klientů, tak jak se budou odvíjet od jejich aktuálních životních situací. Společnost si klade za cíl kvalitní finanční zabezpečení a spokojenost svého klienta při dlouhodobé vzájemné spolupráci.

Základním principem činnosti společnosti HC FIN SERVIS GROUP je dlouhodobě poskytovaný servis klientského portfolia prostřednictvím licencovaných kmenových pracovníků nebo externích zástupců. Prvním obchodním setkáním poradce s klientem je především seznámení se s možnostmi poskytovaných služeb, analýza současného portfolia a zjištění aktuálních potřeb. Další spolupráce je předmětem spokojenosti klienta s navrhovaným řešením.
HC FIN SERVIS GROUP provozuje svoji činnost pod dohledem České národní banky a má platnou registraci dle zákona č. 38/2004 sb. Ve vedení společnosti jsou lidé s mnohaletými zkušenostmi a platnými licencemi pro poskytování finančních služeb.
 
InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET