Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Investiční zlato


INVESTIČNÍ ZLATO

pokud se zajímáte o možnost zařadit do svého portfolia investiční zlaté slitky a investiční zlaté mince od  předního světového zpracovatele drahých kovů, švýcarské rafinérie Produits Artistiques Métaux Précieux PAMP SA (Good Delivery), navštivte náš informační a prodejní portál:
 
 

nebo
 

http://hcfinservis.dozlata.cz/


 

CO JE INVESTIČNÍ ZLATO?

Zlato je vzácný kov s mnoha unikátními vlastnostmi. Na rozdíl od jiných kovů je chemicky velmi stabilní. Ryzí zlato je měkké, ale velmi těžké. Jeho hustota je dvakrát vyšší než hustota olova. Kombinace všech těchto vlastností zlatu předurčila roli téměř ideálního materiálu pro výrobu cenností a platidel. V moderní době pak zlato našlo široké uplatnění i v průmyslu a medicíně. Zlato si do dnešní doby zachovalo ještě jednu důležitou roli - prostředku pro uchování hodnoty. Investiční zlato je specifická forma zlata, která slouží jako bezpečná forma k uložení peněžního kapitálu. Jedná se o zlaté cihly (slitky) o ryzosti 999,9/1000 - 24 karátové zlato, tj. ryzí zlato.

 

PROČ INVESTOVAT DO ZLATA

Zlato znamená jistotu. Zlato je trvalá hodnota, která chrání Vaše jmění před inflací. Zlato je téměř nezničitelné.
Zlato je garantem likvidity.
Zlato nabízí dlouhodobou stabilitu i přes výkyvy v denní ceně.
Zlato uchovává vysoké hodnoty v malých množstvích.
Zlato je nezávislé na vládních systémech, na kapitálové hodnotě firem.
Zlato je osvobozeno od DPH.
Zlato je nejlepším dárkem.
 

 

KDO JE PAMP SA

Produits Artistiques Métaux Précieux, lépe známý jako PAMP SA, je přední světový nezávislý a nejprestižnější rafinér drahých kovů. PAMP SA byla založena ve Švýcarsku v roce 1977 jako nezávislá společnost, což jí umožňuje neomezenou svobodu, flexibilitu, rychlost a personifikovaný přístup. Poslání této švýcarské společnosti je postaveno na zajištění nejvyššího standardu kvality.
Jako jeden z předních světových rafinérů a zpracovatelů drahých kovů, je PAMP zvláště dobře známý pro jeho průkopnický duch, o čemž svědčí zavedení široké škály dekorativních vzorů malých cenných slitků. PAMP je první v oboru, jehož cílem bylo rozšířit hranice pojetí cenných slitků. Slitky lze použít jako dárek, vhodný pro všechny příležitosti, na každém trhu.
Společnost je známá výrobou malých slitků investičních cenných kovů se znakem Fortuny, římské bohyně šťastné náhody (řecké Tyché). Tato bohyně je známá tím, že se usmívá na všechny, kdo hledají její přízeň a sype jim z rohu hojnosti. Zavedením motivu Fortuny, která zdobí zlaté, stříbrné, platinové a palladiové slitky, zaznamenala PAMP SA významný mezinárodní úspěch.
Každý slitek PAMP SA garantuje kvalitu, hmotnost a obsah drahých kovů. Dnes, PAMP SA ovládá více než polovinu světového trhu zlatých slitků o hmotnosti nižší než 50 gramů. Více informací o PAMP SA najdete zde (anglicky).
 

 

GOOD DELIVERY

Označení Good Delivery znamená, že investujete do zlata, které je likvidní, a to právě z důvodu garance kvality, kterou pravidelně kontroluje asociace London Bullion Market Association (LBMA). Jde o asociaci, která dohlíží na obchodování se zlatem a vydává pravidla pro Londýnskou burzu, kde se stanovuje cena cenných kovů.
Zde jsou hlavní požadavky, které musí splňovat rafinerie nebo jiný dodavatel zlata, aby byl zařazen do seznamu výrobců a obchodníků GOOD DELIVERY:
Musí minimálně tři roky vyrábět (rafinovat) kov (zlato a jiné drahé kovy), který chce do seznamu zapsat.
Vyrábět (rafinovat) nebo obchodovat za jeden kalendářní rok s minimálním množstvím 10 tun zlata a 30 tun stříbra.
Musí mít minimální základní jmění v hodnotě likvidních 15 000 000 liber (v jakékoliv měně).

 

PENÍZE

Co jsou vlastně současné peníze? Nejsou to pouze tištěné bankovky v peněžence. V každé ekonomické příručce se píše, že peníze jsou prostředkem směny, umožňují oceňování statků a slouží jako uchovávatel hodnot. S posledním tvrzením si dovolíme nesouhlasit. Dnešní ničím nekryté peníze funkci uchovávatele hodnot neplní téměř vůbec.
Noční můrou pro každého člověka, který má byť i skromné úspory, je hyperinflace. Hyperinflace je většinou důsledkem nezřízené fiskální politiky státu, respektive nadměrného zadlužování státu. Stát, aby dostál svým závazkům, dlužné peníze zjednodušeně řečeno vytiskne.

U laické veřejnosti je rozšířená mylná domněnka, že hyperinflace je něco, čím se pouze straší v médiích a co se objevuje jen velmi zřídka. Opak je bohužel pravdou. Poslední fází hyperinflace je vymazání zbytků úspor občanů, formálně provedené „měnovou reformou“. Zeptejte se někoho staršího ve svém okolí, kolik zažil měnových reforem a co si koupil třeba za 100 korun před padesáti lety.

Ovšem i obyčejná (a všudypřítomná) inflace naprosto degraduje funkci peněz jako uchovávatele hodnot. Jistě - nepostřehnete to za rok. Za delší časové období už ano. Všichni si přece spoříme na důchod - ať už formou státního sociálního pojištění nebo prostřednictvím dobrovolných penzijních fondů.

Lidé si bohužel neuvědomují, že reálná hodnota peněz, které budou mít naspořené, bude za pár desítek let zlomkem dnešní hodnoty. Příklad z USA: $1 v roce 2008 = $0.02 v roce 1908 - neboli peníze v USA ztratily 98 % své hodnoty za sto let. Drtivá část tohoto procesu proběhla během posledních čtyřiceti let, kdy USA opustily zlatý standard.
Prvotní příčinou tohoto jevu je samotná podstata peněz. V současné době všude na světě používáme tzv. „fiat money“ - tedy ničím nekryté peníze. To znamená, že peníze nejsou kryty žádnou fyzickou komoditou nebo statkem. I americký dolar, světová rezervní měna, která by měla být stabilní, v roce 2008 procházela výkyvy v řádu desítek procent. Dnes oficiální krytí dolaru není kryto zlatem, nýbrž je kryto „pouze“ plnou důvěrou v americkou vládu a její platbyschopnost. Dolar je tedy kryt pouze důvěrou ve stát, který má stále se zvyšující rozpočtové schodky. Tento systém nekryté měny zatím funguje po celém světě. "Pevnost" měny se liší pouze podle toho, jak moc je který stát zadlužen.

Velmi překvapující je skutečnost, že lidé považují tento systém za normální. Lidé se domnívají, že ekonomiky takto fungují odjakživa. Opak je pravdou. Systém nekryté měny funguje relativně velmi krátce - od roku 1971, kdy americký prezident Nixon zrušil vázanost dolaru na zlato (tzv. gold standard). Jelikož většina světových měn v té době byla fixována vůči dolaru, přišly o tuto "provázanost se zlatem" i ony. Důvod - Zlatý standard totiž prakticky neumožňoval státům utrácet více, než si ve skutečnosti mohly dovolit. Proto probíhalo v historii občasné krátkodobé odtržení od zlatého standardu vždy během válek a politických převratů, kdy státy nebyly schopny financovat nadměrné válečné nebo správní výdaje.

Závěrečné shrnutí je prosté. Peníze vázané na zlato a stříbro existovaly na světě téměř 6000 let. S dnešními penězi - ničím nekrytými - experimentují státy pouhých 40 let! To je natolik krátká doba, že opravdu nemůžeme mluvit o moderním měnovém systému, ale pouze o jednom velkém ekonomickém experimentu.


 

OSVOBOZENÍ OD DPH A LEGISLATIVA O ZLATĚ

Vstupem České republiky do Evropské unie byl novelizovaný zákon o dani z přidané hodnoty (zákon 235/2004 Sb.), který investiční zlato osvobodil od DPH.(§92):
"§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato

1.Investičním zlatem se rozumí:
zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
zlaté mince, které
omají ryzost nejméně 900 tisícin,
obyly vyraženy po roce 1800,
ojsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
ojsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

2.Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

3.Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na
investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata."
Viz též i Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října 1998.
Všechny zlaté slitky nabízené v obchodě Dozlata.cz splňují podmínky pro osvobození od DPH.
Zlaté šperky, pamětní medaile nebo zlaté nugety jsou zatížené DPH. Nejlepší je investiční zlato nakupovat průběžně a v menším množství. Lidé v EU mají uložené do investičního zlata 5 až 10% svého majetku. Investiční zlato je možné koupit v různých hmotnostech od 1gr až po 1000 gr (= 1kg). Investiční zlato je číslované a s certifikátem. Ryzost zlata je 999,9/1000.
Základem ceny je aktuální cena zlata na světovém trhu. Konečná cena investičního slitku je závislá na aktuální ceně zlata na světovém trhu, kurzu měny a výrobní přirážce.
InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET